суббота, 30 мая 2020 г.

Баланс кормів


Баланс кормів і кормовий план.
Для успішного виробництва продукції тваринництва потрібна міцна кормова база. З метою забезпечення тварин кормами в господарствах складається кормовий план. Кормовий план – документ, в якому відображають потребу кормів для тварин протягом року. Кормовий план складається двома способами :
І – виходячи з планової продуктивності тварин
ІІ – визначають потребу у кормах залежно від статево-вікових груп тварин.
І метод.           План виробництва :   1. М’ясо яловичини_________
                                                              2. Молоко ________________
                                                              3. Яйця __________________
                                                              4. Вовна _________________
1. Визначаємо потребу кормових одиниць на виробництво кожного виду продукції.
2. Визначаємо потребу кормових одиниць кожного виду корму відповідно до структури.
3. Визначаємо потребу в кормах у натурі.
                            Потреба кормових одиниць  =
                               Поживність корму
Потреба кормових одиниць в грубих кормах розділяється :
                                 50% на сіно
                                 50% на солому.
4. Визначаємо загальну потребу кожного виду корму.
5. Враховуючи страховий фонд, визначаємо загальну потребу в кормах.

Витрати кормів на виробництво одиниці продукції.
п/п

Продукція
Всього
кормових
одиниць
Структура кормів, відсоток
концен-
тровані
грубі
соковиті
зелені
1
М’ясо яловичини
9,5-9,9
20
20
30
30
2
М’ясо свинини
8,0-8,5
70
5
15
10
3
М’ясо баранини
8,3-8,5
12
20
5
63
4
М’ясо птиці
8,0-8,3
83
2
10
5
5
Молоко
1,1-1,3
20
15
30
35
6
Яйця, 10 шт.
0,5-0,7
83
2
10
5
7
Вовна
110-115
12
20
5
63
8
Коні, на 1 гол.
30-50
7,5
35
10
47,5
9
Кролі
9-9,5
20
16
7
57

Страховий фонд

Концентровані                 -          місячний запас
Грубі і соковиті               -          15-20%
Зелені                                -          15%

 Результати заносимо в таблицю.


Розрахунок потреби в кормах на продукцію
Продукція
План
вироб-
ництва
т
По-
треба
к.од.
концентровані
грубі
соковиті
зелені
к.од.
в на-
турі
к.од.
в на-
турі
к.од.
в на-
турі
к.од.
в на-
турі
1. М’ясо
яловичини


2. Молоко


3.


4.


5.


Всього


Страховий
фонд


РазомІІ метод.  Визначаємо потребу в кормах для господарства по річних нормах витрат кормів на голову.
Середньорічне поголів’я.
1.     Бугаї-плідники___________________________гол.
2.     Корови з удоєм 2500-2700 кг_______________гол.
                                                         2751-3000кг________________гол.
                        3. Нетелі і молодняк старше 2-х років___________гол.
                             4. Молодняк 1-2 роки_________________________гол.
                             5. Молодняк до 1 року________________________гол.
                             6. Свиноматки ______________________________гол.
                             7. Кнури-плідники___________________________гол.
                             8. Ремонтний молодняк свиней_________________гол.
                             9. Поросята 2-4 місяці________________________гол.
                           10. Свині на відгодівлі_________________________гол.
Розрахунок річної потреби в кормах для господарства.
Група
тварин
Серед-
ньорічне
поголів’я
Потреба в кормах
концентровані
грубі
соковиті
зелені
на 1 голову
всього
на 1 голову
всього
на 1 голову
всього
на 1 голову
всього
1.

2.


среда, 27 мая 2020 г.

Хімічний склад кормів


ТЕМА: Вивчення хімічного складу кормів і виділення в окремі групи з високим і низьким вмістом протеїну, цукру, крохмалю, каротину, вітамінів Д і Е.
МЕТА: Навчитися оцінювати поживність кормів за хімічним складом.
ЗАВДАННЯ 1. Ознайомитися з хімічним складом кормів навчального господарства.
ЗАВДАННЯ 2.Із таблиці хімічного складу кормів виписати назви кормів з високим та низьким вмістом сухої речовини, протеїну, клітковини, БЕР, кальцію, фосфору, каротину, вітамінів і зазначити кількість їх у відповідних одиницях величин.
ЗАВДАННЯ 3. Обчислити вміст сухої речовини і протеїну в урожаї різних кормових культур, ц/га : трави конюшини – 200, кукурудзи на силос – 300, буряків кормових (коренеплодів – 500, гички – 120), ячменю (зерна – 30, соломи – 32), гороху (зерна – 28, соломи – 35).
ЗАВДАННЯ 4. Обчислити  вміст сухої речовини, протеїну, кальцію, фосфору та каротину в раціоні корови, яка споживає за добу 7 кг лучного сіна, 20 кг кукурудзяного силосу, 15 кг кормових буряків, 2 кг ячмінної дерті та 1 кг соняшникової макухи.

П О Р Я Д О К    В И К О Н А Н Н Я
Для виконання роботи користуватися практикумом.
В.К.Кононенко «Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин»
Київ, «Вища школа», 1999.
Таблиця для завдання 1.
Вид
корму
Суха
речовина
Протеїн
Жир
Клітковина
БЕР
%
г/кг
%
г/кг
%
г/кг
%
г/кг
%
г/кг
Таблиця для завдання 3.
Кормова
культура
Урожайність
ц/га
Суха речовина
Протеїн
%
ц/га
%
ц/га
Таблиця для завдання 4.
Вид
корму
Кількість
корму,кг
Вміст поживних речовин
сухої
речовини,%
протеїну
    г
кальцію
   г
фосфору
     г
каротину
     мг